MMK Tervellenőrzési Szabályzat (TSZ) | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

MMK Tervellenőrzési Szabályzat (TSZ)

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) a tervellenőri tevékenységet az 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.) 11.§ (2) c) pontjában elrendelt feladatára tekintettel, az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló (1. sz. alatt mellékelt) 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (ÉKR) 9. § (2) bekezdéséhez igazodón, a következők szerint szabályozza.

 
 
1.  A tervellenőrzés
 
„Tervellenőrzés” alatt e szabályzatban kivitelezési dokumentációnak (dokumentációrésznek) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló (2. sz. alatt mellékelt) 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelése ellenőrzését értjük.Ezt az ÉKR 9.§ (1) bekezdésében elrendelt esetekben kötelező – az építtető megbízásából, a tervellenőrzésre kiterjedő jogosultsággal rendelkező, független (l. ÉKR 9.§ (4) bek.) tervellenőrrel – elvégeztetni.
 
Az építéskezdési bejelentéshez az építtetőnek mellékelnie kell a tervellenőri nyilatkozatot azokban az esetekben, amelyekben a tervellenőrzést az ÉKR előírja. (Az ÉKR és az Étv egyes vonatkozó részeit idézve mellékeltük.)
 

Nem vonatkozik a TSZ olyan tervellenőrzésre, amit nem az ÉKR 9. § szerint végeznek, így pl. a tervezői önellenőrzésre. Az ÉKR-ben elrendelt eseteken túl is ajánlott tervellenőrzést végez(tet)ni és minden tervellenőrzésben a TSZ elveit érvényesíteni.