Elnökválasztás előtt: "Polgár László : MMK választás 2009" | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Elnökválasztás előtt: "Polgár László : MMK választás 2009"

Az MMK Tartószerkezeti Tagozat Választási irányelvei

     Ich beschäftige mich nicht mit dem,
was getan worden ist.
Mich interessiert, was getan werden muss.

Marie Curie (1867 - 1934),
pol.-frz. Chemikerin und Physikern
 
„Nem azzal foglalkozom, amit eddig tettek. Engem az érdekel, mit kell ezután tennünk.” Marie Curie
lengyel-francia kémikus és fizikus
A 2008 december 18-án szétküldött javaslatom:
A 2009 évi MMK elnökség Választás kapcsán a Tartószerkezeti Tagozat kibővített elnökségi ülésén - a megyei kamarák szakcsoportjai elnökeivel kibővített elnökségi ülés - megvitatták a jelöltek állításának a szempontjait, és a következőkben részletesen ismertetett közös álláspontot hozták.
Általános szempontok: az MMK 20 éve alatt bekövetkezett változások
Amikor az első lépéseket tettük a Magyar Mérnöki Kamara megalakításáért, 1989 tavaszán, csak nagyon kevesen voltak, akik tudtak valamit a nyugati kamarák működéséről, még kevesebben, akik a régi magyar kamara működését is ismerték. Mi, akik ott voltunk az alakuló ülésen, nagyon örültünk azon kollégák lelkes szervező munkájának, akik kiálltak a pódiumra, és természetesen egyhangúlag megszavaztuk a vezetőséget. Csak emlékeztetőül: még csak küszöbön állt a rendszerváltás, Trabantokkal, Wartburgokkal és Zsigulikkal közlekedtünk, éppen hogy csak működött már a fax kapcsolat.
    Most 20 év múlva a mérnöki munkát végzők döntő többsége vállalkozóként dolgozik. Beléptünk az EU-ba. Gyakorlatilag   100%-os a számítógépek használata (akik 2008 végén sem használják a számítógépekkel támogatott információ- és kommunikáció technikákat, gyakorlatilag nem is tekinthetők mérnököknek).   A mérnöki tevékenység folytatása független a földrajzi tartózkodási helytől. A mérnöki munkában a papírforgalmat felváltotta az elektronikus adattárolás, adatforgalom, alkalmasint a mérnöki munka terméke a termelő gépeket közvetlenül irányítja, a tervezés és kivitelezés integrálódott. Egyre nagyobb súlyt foglalnak el a projekt menedzserek, az olyan projektek, melyeknél a tervezés, kivitelezés, ellenőrzés egy projektet képviselnek.
    Az új elnökség feladata, hogy megvalósítsa azokat a strukturális reformokat a Magyar Mérnöki Kamaránál, mely nélkül a 21-ik században nem működhet eredményesen szakmai civil szervezet.
   Jelen összeállítás egy első fogalmazvány, melynek melléklete a virtuális csapatmunka fő jegyeit bemutató „tananyag”.
 
     Milyen legyen az új elnökség
    Az elnökség olyan praktizáló, mérnöki tevékenységet folytatókból álljon, akiknek napi kapcsolatuk van a praktizáló mérnökökkel.
    Az elnökség tagjai az MMK-ban folytatott tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezen tevékenységért anyagi juttatásban nem részesülnek, de a tevékenységgel kapcsolatos költségeiket a kamara téríti.
   Az elnökség akkor tudja szerepét betölteni, ha egy professzionális ügyvezetés teljes mértékben támogatja, kiszolgálja az elnökség munkáját. Az ügyvezetés közvetlen munkáltatója az elnökség, az elnökség felügyeli az ügyvezetés tevékenységét.
   Az elnökség tagjai különböző bizottságokat, szakcsoportokat, céltevékenységeket irányítanak, mely bizottságokban, szakcsoportok munkájában az MMK minden tagja részt vehet, a részvétel erkölcsi kötelesség. Ez a munka szintén társadalmi tevékenység anyagi juttatás nélkül, de a résztvevők költségeit a kamara téríti. A közösen végzett munkákat az elnökség értékeli, és a munka eredményes végzéséhez az ügyvezetés biztosítja a megfelelő hátteret (web-fórum, nyilvánosság, stb.).
 Miután az elnökség tagjai munkaidejük meghatározó részét saját munkahelyükön töltik, az elnökségi munkát meghatározóan csak a virtuális térben, az elnökségi virtuális irodában tudják végezni. Az ilyen munkavégzéshez ki kell alakítani a kamara virtuális irodáját, azaz a webfórumát, külső intranet és belső extranet használattal.
Itt tartunk 2009.03. 06-án.                                                             
 
Polgár László