Új törvények a mérnöki munkában | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Új törvények a mérnöki munkában

(2) Az Étv. 62. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az építészeti-műszaki tervezési tevékenység, az építésügyi műszaki szakértői tevékenység, valamint az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység ellátása során kötelezően elvégzendő feladatok körét, valamint a belföldi székhelyű tervező, illetve szakértő által a kötelezően elvégzendő feladatok belföldről történő ellátásáért felszámítható legalacsonyabb és legmagasabb díjakat rendeletben állapítsa meg.”

Figyelemmel a törvényre a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége megbízta a következő tartószekezet tervező kollégáinkat a Tagozat által készített előkészítő munkák koordinálására:

Pintér Imre: Tervek tartalmi és formai követelményei

Tervek tartalmi követelményei

 

dr. Metzing Ferenc: Szakmai jogosultságok

Jogosultsági kódex

Tervezési jogosultság

Szakértői jogosultság

  

Zsömböly Sándor és Maros József: Tervezési díj minimális és maximális értéke