Elnökválasztás előtt: "Debreceni Kiáltvány" | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Elnökválasztás előtt: "Debreceni Kiáltvány"

Magyar Mérnöki Kamara Elnökének                         Budapest

Megyei Mérnöki Kamarák Elnökeinek                     Székhelyén

Szakmai Tagozatok Elnökeinek                                Budapest

 
Tisztelt Elnök Úr!
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2009. január 21-án tartott Elnökségi Ülésén megtárgyalta a Mérnöki Kamarában kialakult helyzetet és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
2/2009.(01.21.) Elnökségi határozat.
 
A mérnöki tevékenység szakmai feltételeinek, színvonalának emelése érdekében a Kamara Vezetésében alapvető szemlélet változására van szükség, a szakmagyakorlás – törvényi, rendeleti és kamarai belső - szabályozását új alapokra kell helyezni, a jelenlegi bürokratikus, sok esetben végrehajthatatlan rendszert alkalmazhatóvá, áttekinthetővé, és egyértelművé kell tenni. Ez csak a kamarai tevékenység teljesen új alapokra helyezésével biztosítható.
 
A kamarai vezetés megújításával a kamarai feladatok ellátásával kapcsolatban strukturális változásra van szükség melynek szempontjait, a következőkben látjuk:
 
·         Az elnökség olyan szakmát gyakorló, alkotó mérnöki tevékenységet folytató okleveles mérnökökből álljon, akiknek napi kapcsolatuk van a praktizáló mérnökökkel.
·         Az elnökség tagjai az MMK-ban végzett tevékenységüket szakmai elhivatottságból végzik, a feladat ellátással kapcsolatos költségeiket a Kamara megtéríti.
·         Az Elnökség munkáját kiszolgálja egy professzionális ügyvezetés, mely a meghatározott feladatokat határidőre maradéktalanul végrehajtja. Az ügyvezetés munkáltatója az Elnökség, Az Ügyvezetés munkáját az Elnökség felügyeli és folyamatosan beszámoltatja.
·         Az elnökség tagjai különböző állandó, vagy eseti bizottságok munkájában vesznek részt, felelnek azok működéséért, feladat végrehajtásáért. A bizottságok munkájában bármely kamarai tag részt vehet felkérés, vagy önkéntes vállalás alapján. A bizottsági munkában való részvétel és aktív munkavégzés erkölcsi kötelessége a réstvevőknek. A bizottsági munka végzéséért külön díjazás nem jár, de a felmerült költségeket a Kamara viseli.
·         Mivel az elnökség tagjai munkaidejük döntő részét saját munkahelyükön végzik, az elnökségi munka meghatározóan csak a virtuális térben, irodában tudják végezni, melynek feltételeit – a kamara virtuális irodáját, webfórumát, külön internet és externet használattal - kell alakítani.
·         A Kamara szakmai munkájának lényegét a szakmai tagozatokban és bizottságokban folyó tevékenység képezi. Ennek feltételeit a Kamara Vezetésének biztosítani kell
·         A bizottságok létrehozásáról az Elnökség dönt, munkáját a kijelölt elnökségi Tag irányítja. A bizottsági munkára kijelölt elnökségi tag a végzett munkáról folyamatosan beszámol az Elnökség részére.
·         Az alábbi bizottságok működését tartjuk indokoltnak:
-          Felügyelő Bizottság,
-          Etikai és fegyelmi Bizottság
-          Szabványosítási Bizottság,
-          Minősítő Bizottság, a szakmai tagozatokon belül,
-          Oktatási és Továbbképzési Bizottság,
-          Információs és Kommunikációs Bizottság,
-          Külföldi kapcsolatok Bizottsága,
-      Választási Bizottság (elektronikus szavazás bevezetése),
-         Kamarákkal, Civil Szervezetekkel kapcsolat tartó Bizottság
 
A Magyar Mérnöki Kamara működéséhez, feladat ellátásának megteremtéséhez más országok Mérnök Kamaráinak példáit is fel lehet használni megfelelő elemzés után.
 
A fenti határozat elfogadásával, megküldésével a Magyar Mérnöki Kamara szellemiségének megújulását kívántuk elősegíteni. Állásfoglalásunkban foglaltakkal kapcsolatos véleményét, kérjük elektronikus levélben részünkre visszajelezni szíveskedjék.
 
Debrecen, 2009. január 22.
 
                                                     Tisztelettel:
 
 
                                                                 Dezső Zsigmond
                                                                          Elnök