Geotechnikai Szakmérnöki Képzés | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Geotechnikai Szakmérnöki Képzés

Tisztelt Kollégák!

Mint ahogyan azt korábban már jeleztük, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnikai Tanszékének szervezésében Geotechnikai szakirányú továbbképzési szak (geotechnikai szakmérnöki képzés) indul 2014. februárjában kellő számú jelentkező esetén.
A levelező képzés MSc és osztatlan kreditrendszerű (vagy a kreditrendszer életbelépése előtt egyetemi szintű) építőmérnöki végzettségűek számára elérhető. A képzési idő 3 félév, összesen 3x30=90 kredit szerezhető (mely a geotechnikai tervezői és szakértői jogosultságokhoz beszámítható). A képzés szakdolgozat készítésével és államvizsgával zárul. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Mesterszintű geotechnikai szakmérnök. A képzés félévente 4x3 napi elfoglaltságot jelent. A képzés díja 190.000,- Ft/félév/hallgató.
A képzésre a tanfolyami díj befizetése mellett - tanulási, továbbképzési céllal - jelentkezhetnek azok is, akik nem teljesítik a jelentkezési feltételeket (vagyis nem rendelkeznek építőmérnöki diplomával). Ebben az esetben viszont a képzés végén szakképzettséget, szakmérnöki diplomát nem kaphatnak.
A képzés tanterve a mellékelt pdf dokumentumban tekinthető meg. A jelentkezési lapot szintén mellékeljük.
Jelentkezési határidő: 2014. január 15.
A tanfolyamról az Egyetem ÁFA mentes számlát állít ki félévenként. Befizetési határidő 2014. január 31. A képzés csak akkor indul el, ha a megadott határidőig min. 15 fő jelentkezik. Erről a jelentkezők számára 2014. január 16-án értesítést küldünk.
A képzés következő félévi pontos időbeosztása 2014. január 10-ig válik ismertté. A tanfolyami órák félévenként elosztva összesen négy alkalommal szerda-csütörtök-pénteki napokon kerülnek megtartásra.
További felvilágosítás a bmoczar@mail.bme.hu címen és a 06-30-9141-636-os telefonszámon kérhető.
A mellékelt jelentkezési lapot egyrészt az Építőmérnöki Kar dékáni hivatalába, másrészt a bmoczar@mail.bme.hu címre is szíveskedjenek (digitálisan) megküldeni!
 
Dr. Móczár Balázs - a szervező bizottság vezetője

Dr. Nagy László - Geotechnikai Tanszék tanszékvezető