Dr. Metzing Ferenc: Minősítési tapasztalatok és tanulságok a tartószerkezeti minősítések tükrében | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Dr. Metzing Ferenc: Minősítési tapasztalatok és tanulságok a tartószerkezeti minősítések tükrében

A mérnöki szakmai munkát érintő kérdésekben a jogszabályokban és a kamarai szabályzatokban meghatározott közfeladatokat a  Tagozatok látják el a szakterületi érdekeltségükbe tartozó területeken. Véleményünk szerint a szakmai tagozatok a kamarai struktúrában a szerepüknél, jelentőségüknél lényegesen kisebb megbecsülést kapnak, mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban.
A tagozatok a területi kamarákhoz képest egységesen és hatékonyabban tudják kezelni és képviselni a szakterületi tervezési, szakértési szakmapolitikai elveket és minősítési ügyeket, bár az utóbbi időben jelentős vita alakult ki ezekben a kérdésekben. A jelen írásban nem célunk ezekre kitérni, csak a minősítési ügyekben ismertetjük a Tartószerkezeti tagozatban végzett munkánkat.
Az elmúlt időszakban az EC szabványváltással kapcsolatos tevékenység, szakmai állásfoglalások, szakmai elvek megfogalmazása, képviselete a szakbizottságokban, a gyakorló tervezők számára tervezési segédletek kiadása jellemezte a munkánkat. Ezt a munkát a tagság elismert szaktekintélyei vitákban, egyeztetésekben széleskörű érdeklődés mellett, érdemi díjazás nélkül, karitatív tevékenységben végezték.
A Tagozat a szakmaterület minőségének biztosítása területén az előbbiek mellett a tagjainak minősítését is fontos feladatnak tartja.
A Tartószerkezeti Tagozat az egyik legnagyobb létszámú tagozat, több tagozattal (Építési, Geotechnikai, Közlekedési, Vízgazdálkodási és vízépítési) van részlegesen átfedett jogosultság rendszere. A 2006-2008 évi jogszabályok változásai igen jelentős módosításokat eredményeztek, ezért a tagozati tájékoztatást szolgálják elsősorban az alábbiak, de minden tagozatnak is ad olyan támpontokat, amit a saját munkánk során már sikerült letisztáznunk és érvényesítenünk.
A jogszabályi változások talán ezt a szakterületet érintették leginkább, ezért sokkal több elvi állásfoglalást kellett érvényesítenünk a jogszabályi előírások alkalmazása során mint a többi tagozatnak, ezt szeretnénk ismertetni a tagjaink, a területi kamarák tájékoztatására.
A Tagozat 3563 tartószerkezeti jogosultsággal rendelkező kollégát képvisel, 2008-ban a tagozati Minősítő Bizottság 191 kérelmező 287 jogosultsági ügyében hozott határozatot, az összes többi tagozat 688 kérelméhez képest ez magas szám, a tagság aktivitását is jelzi.
A legfontosabb tartószerkezeti minősítési változások a következők:
 
1.                  Jogosultsági szintek:         
Minden szakterületen egyszintű, úgynevezett teljeskörű T-T tervezői jogosultság lépett életbe, a vezető tervezői helyett. Továbbra is megmaradt a korlátozott T-Tkorl tervezői jogosultság a következő tervezőknél:
·               akinél a korábbi tervezői jogosultság végzettség, vagy tervezői gyakorlat hiánya miatt nem volt átsorolható teljeskörű tervezői területre,
·               akinek a szakirányú végzettsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, de tervezői gyakorlata min 2 éves volt, az 5 éves gyakorlatig átmenetileg korlátozott tervezői jogosultság adható.
 
2.                  Előírt végzettség:   igen jelentős változás.
A tartószerkezeti szakterületen a tervezői T-T, és szakértői jogosultsághoz T-SZ, a jogszabályi előírások alapján legalább 5 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű, vagy mesterfokozatú, oklevéllel igazolt szakirányú felsőfokú végzettség szükséges.
            A Tagozat szakmai állásfoglalása alapján a szakirányú felsőfokú végzettség: okl. építőmérnök, szerkezetépítő szakirányú oklevél, vagy okl. építőmérnök, meghatározott struktúrájú szakmai kreditértékű ( 150 kredit) képzés, amit táblázatosan melléklünk. A többi szakterületen csak a szakértőkre vonatkozik a fenti végzettség.
            A korábbi jogszabályok lehetővé tették, hogy tartószerkezeti tervezési jogosultságokat a jelen jogszabályi előírásoktól eltérő, más, illetve alacsonyabb képzettségi szinttel is meg lehetett szerezni. Tovább rontotta a helyzetet a területi kamaráknál az átsorolásnál, illetve a rossz jogszabályi értelmezéssel megadott tervezési, szakértési jogosultság megállapítás is. Ezért a meglévő jogosultság nem automatikus jogalap a jelen rendelet szerinti további jogosultság megadására.
 
3.            Sajátos jogosultságok:
Hídszerkezetre kiterjesztett tartószerkezeti tervezői-szakértői jogosultság:
·                     A hídtervezés és szakértés szakterülete is természetesen a szakmai érvrendszer alapján a tartószerkezeti megnevezésű csoportba került, Th-T, Th-SZ jelöléssel, hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti tervezési, szakértési szakterületként. Itt az előírt végzettség megegyezik a tartószerkezeti tervezésre vonatkozó előírással, 190 kreditpontú szakmai képzésstruktúrával.
Építész-tartószerkezeti tervező: -új jogosultság
·                     A 61/2008. sz Korm. rendelettel módosították a 104/2006. Korm. rendeletet. Ezzel 2008-04-04-én hatályba lépően létrehozták az építész-tartószerkezeti tervezői jogosultságot Té-Tjelöléssel, épületek tartószerkezeti tervezése területtel. Itt az előírt végzettség: okl. építészmérnöki végzettség, amit az MMK és tagozati álláspont szerint szerkezet szakon végzettségűekre lehet megadni.
Vezető tervező cím:
·                     Vezető tervező cím (nem önálló jogosultság)
A 104/ 2006 Korm. rendelet által létrehozott cím. A T-T, valamint a Th-T tervezői területen a rendelet előírását teljesítő jogosultsággal rendelkezők közül a magas színvonalú, többrétű tervezési tevékenységet igazoltan teljesítő kérelmezők kaphatják ezt a címet. A cím alapján a jogszabály tervellenőri tevékenységre jogosít.
                                         
Jogosultság/cím megnevezése
jele
gyakorlati idő
Elbírálási hatáskör
Tartószerkezetei tervező (teljeskörű)
jogosultság
T-T
5 év
Területi Kamara MB.
Tartószerkezeti tervező (korlátozott)
jogosultság
T-Tkorl.
2 év
Területi Kamara MB.
Hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti tervező jogosultság
Th-T
5 év
Területi Kamara MB.
Hídszerkezetekre kiterjesztett korlátozott tartószerkezeti tervező jogosultság
Th-Tkorl.
2 év
Területi Kamara MB.
Építész-statikus jogosultság
Té-T
5 év
TT MB. határozata alapján a Területi Kamara
Tartószerkezeti szakértő jogosultság
T-SZ
8 év
TT. MB. határozata alapján a Területi Kamara
Hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti szakértő jogosultság
Th-SZ
8 év
TT MB. határozata alapján a Területi Kamara
Tartószerkezeti vezető tervezői cím
 
8 év
TT MB. határozatban állapítja meg
Hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti vezető tervezői cím
 
8 év
TT MB. határozatban állapítja meg
Kiemelkedően gyakorlott terület cím
 
3 év /terület
TT-MB. határozatban állapítja meg
Tartószerkezeti tervellenőri jogosultság
T-Tell
 
Területi Kamara adja a vezető tervezői cím birtokában a kiemelkedően gyakorlott területekre
Hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti vezető tervezői jogosultság
Th-Tell
 
 
·   Kiemelkedően gyakorlott szakterület cím
A Tagozat által meghatározott szakmai rész-területek, amelyekre min. 3 éves teljesállású tartószerkezeti magas színvonalú tervezési gyakorlat igazolt.
 
Kiemelkedően gyakorlott szakterületek táblázata :
 
Anyagok
Rész-szakterület
Beton, vasbeton és feszített beton
Acél és egyéb fém
Fa és ragasztott fa
Speciális: kompozit, szendvics, szénszál, üvegszál, dróthaj, üveg, stb.
Épületek (lakó és középületek)
 
 
 
 
Csarnokszerkezetek (acél és vb.)
 
 
 
 
Mélyépítési szárazterű műtárgyak
 
 
 
 
Mélygarázsok
 
 
 
 
Vízépítési műtárgyak (élő vizekben)
 
 
 
 
Víztartó edények
 
 
 
 
Toronyszerű építmények
 
 
 
 
Hidak (acél és vb,)
 
 
 
 
Héjszerkezetek
 
 
 
 
Feszített vb. szerkezetek
 
 
 
 
Alapozási és támfal szerkezetek
 
 
 
 
Dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek
 
 
 
 
Különleges szerkezetek
 
 
 
 
Műemlékek és öreg szerkezetek megerősítései
 
 
 
 
Tartószerkezetek minőségvizsgálata
 
 
 
 
 
T- Tartószerkezeti „kiemelkedően gyakorlott” cím a mátrix bármely elemére kérhető és kapható. Az összes tartószerkezeti jogosultsághoz tartozó tervezésére, szakértésre vonatkozik a táblázat.
 
4, Problémák, általános hibák:
 
Végzettséggel kapcsolatos problémák:
 
A jogosultsági táblázatból az is látszik, hogy a belső szabályzatunkban a jogosultságok elbírálása többszintű. A tervezői jogosultságok elbírálása területi kamarai, a többi jogosultság és cím tagozati hatáskörben van. Ez szükségszerű, hiszen a döntések felülvizsgálatát lehetővé tevő rendszert is kell biztosítani a minősítési eljárásokban.
A területi kamaráknál működő minősítő bizottságokban természetesen nincs minden tagozat képviselője, ezért a döntések nem minden esetben megalapozottak szakmailag. A helyi döntésekbe az illetékes szakcsoport képviselőjét be kell vonni, de általában a területi kamaránál nincs minden tagozatnak szakcsoportja. Ezért a jelenlegi gyakorlatot, a hibák ellenére, időszakos kontroll mellett jónak tartjuk.
A szakértői és a tartószerkezeti tervezői besorolásnál a hatályos jogszabálynak megfelelően legalább 5 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű, vagy mesterfokozatú, oklevéllel igazolt szakirányú felsőfokú végzettség szükséges. A tartószerkezeti területen a szakirány: építőmérnöki szak, szerkezetépítő szakirány. Több esetben találkoztunk ezzel ellentétes döntéssel a területi kamaráktól a tagozati MB-hez érkezett, a tagozat illetékességi körbe tartozó bírálatoknál. Ezekre a határozatainkban, állásfoglalásainkban felhívtuk a területi kamarák figyelmét.
 
T-T, Th-T besorolások:
 
Gyakran előfordul, hogy a Th-T hídszerkezetekre kiterjesztett tervezői jogosultsággal végezhető tartószerkezeti tevékenységnél nem veszik figyelembe, hogy a kiterjesztés a speciális területeken kívül természetesen tartalmazza a jogszabályban meghatározott általános tartószerkezeti tervezési tevékenységet is. Ez a végzettségnél a mellékelt kreditpontos előírásból is egyértelműen kiderül.
Jelenleg több helyen folyik építőmérnök MSC képzés. A képzés rugalmassága, a kibocsátás sokszínűsége miatt diplomához szükséges választható tantárgyak kreditpontjai nem mindig elégségesek a tartószerkezeti jogosultsághoz, csak a megfelelő szakirány elvégzésével szerezhetők meg. A nem szerkezetépítő szakiránynál szakmérnöki elvégzésével, vagy az MSC képzésben felvett szakirányú kreditek felvételével szerezhető meg a szakmailag szükséges kreditszám.
A mellékelt kreditpontos táblázatok a képzésben részt vevők számára egyértelműsítik a jövőbeni tevékenységükhöz szükséges tudományterületek megfelelő kiméretű tantárgy teljesítési követelményt. A Tagozat a képzési helyekkel egyeztet, és eljuttatja részükre ezeket a követelményeket, hogy a tanterv összeállítók és a hallgatók ezt figyelembe vegyék.
A kreditpontos felülvizsgálatot abban az esetben kell alkalmaznunk, amikor a Tagozat által meghatározott szakirányú végzettség (okl. építőmérnök, szerkezetépítő szak) a diplomából nem állapítható meg.
A végzettség igazolásához nem elég az államvizsga, oklevéllel történő igazolást ír elő a jogszabály. A gyakorlati idő csak az oklevél megszerzésétől számítható.
 T-T
Tartószerkezet tervezői jogosultság szempontjából szakirányú végzettség kredit/félévórás képzettségi követelményei
 
 
Követelmények:   Kredit pontban mérve
 
Mechanika, tartók statikája: statika, szilárdságtan, tartók statikája, dinamika alapismeretei, végeselem modellezés alapjai, méretezéselmélet
25
Alapozás, geotechnika: talajmechanika, alapozás, földművek
12
Tartószerkezetek tervezése (alapok): acélszerkezetek tervezése, betonszerkezetek tervezése (beton, vasbeton, feszített vasbeton), fa- és falazottszerkezetek tervezése,
26
Tartószerkezetek tervezése (speciális kérdések): koncepcionális tervezés, tartószerkezetek modellezése, különleges tartószerkezetek, magasépítési öszvérszerkezetek tervezése, tartószerkezetek megerősítés, épületek tervezése földrengésre; hídépítés, műtárgyak
14
Építőanyagok: építőanyagok, betontechnológia, geológia
10
Épületszerkezetek, építészeti tervezési alapismeretek: épületszerkezetek, épületfizika, épületgépészet; lakóépülettervezés, ipari és mezőgazdasági épülettervezés, középülettervezés
12
Speciális mélyépítési szerkezeti ismeretek: Acél-, vasbeton-, fa- és öszvérhidak. Alagutak. Speciális szigetelések.
4
Mérnöki tervezési alapismeretek: Közlekedésépítés (útépítés, vasútépítés), üzemeltetés; vízépítés, környezetvédelem
5
Építmény kivitelezés, szervezés: Építéstechnológiák, kivitelezés és szervezés, vállalkozás, menedzsment, pénzügy, jog
8
Szigorlat mechanika, statika témakörből
minimum egy
Az eddigi témakörökből szabadon válogatva
19
Szakirányú, tervezési tárgyú diploma:
15
Összesen:
150
 
 
HT-THíd, valamint tartószerkezeti szakértői és hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezői jogosultság szempontjából szakirányú végzettség kredit/félévórás képzettségi követelményei
 
 
Követelmények:   Kredit pontban mérve
 
Mechanika, tartók statikája: statika, szilárdságtan, tartók statikája, tartószerkezetek dinamikája, végeselem modellezés elmélete, végeselem modellezés gyakorlata, méretezéselmélet
29
Alapozás, geotechnika: talajmechanika, alapozás, földművek
16
Tartószerkezetek tervezése (alapok): acélszerkezetek tervezése, betonszerkezetek tervezése (beton, vasbeton, feszített vasbeton), fa- és falazottszerkezetek tervezése.
26
Tartószerkezetek tervezése (speciális kérdések): koncepcionális tervezés, tartószerkezetek modellezése, különleges tartószerkezetek, magasépítési öszvérszerkezetek tervezése, meglévő szerkezetek felülvizsgálata, tartószerkezetek megerősítése, épületek tervezése földrengésre, feszítetbeton hidak, ívhidak, függő és ferdekábeles hidak, vasúti hidak, hidak rekonstrukciója, műtárgyak. Altalaj-alapozás-építményszerkezet kölcsönhatásai.
30
Építőanyagok: építőanyagok, betontechnológia, geológia
10
Épületszerkezetek, építészeti tervezési alapismeretek: épületszerkezetek, épületfizika, épületgépészet; lakóépülettervezés, ipari és mezőgazdasági épülettervezés, középülettervezés, hídtervezés és hídesztétika
16
Speciális mélyépítési konstrukciós ismeretek: Vasbeton- és feszítettbeton hidak szerkezeti megoldásai, acél és öszvér hidak szerkezeti megoldásai. Alagutak szerkezetei. Mélyépítési szigetelések.
8
Mérnöki tervezési alapismeretek: Közlekedésépítés (útépítés, vasútépítés), üzemeltetés; vízépítés, környezetvédelem
5
Építmény kivitelezés, szervezés: Építéstechnológiák, speciális hídépítési szereléstechnológiák, kivitelezés és szervezés, vállalkozás, menedzsment, pénzügy, jog
12
Szigorlat mechanika, statika témakörből
kettő
Az eddigi témakörökből szabadon válogatva
14
Szakirányú, tervezési tárgyú diploma:
15
Összesen:
190
 
            Ha a szakdolgozat, ill. diplomamunka nem szakirányú tervezési témájú, további 15 kreditpont szakirányú tervezési tárgy teljesítése szükséges. A számítási gyakorlatunk szerint az előírt minimumhoz képest a többletpontokat a tartószerkezeti szakmai területeken teljeskörűen, a csatlakozó szakmaterületeken (épületszerkezetek, építészeti tervezés, közlekedésépítés, vízépítés, építmény kivitelezés, szervezés, stb.) a szabadon választható rész %-ban növelve vesszük figyelembe.
            A kreditértékeket az átsorolások óta használjuk, jelenleg egyeztetés folyik a képzési intézmények és a MMK tagozatok között a tantervi megfelelőségekről, az eddigi egyeztetések alapján csak kisebb módosítások várhatók.
 
Vezető tervezői cím:
 
Gyakran előforduló hiba, hogy a vezető tervező címhez a kérelmezőnek nincs a jogszabályban előírt, előzőekben ismertetett szintű végzettsége. Nem elég a korábban megszerzett tervezői és szakértői jogosultság, mivel az a jogszabály, ami létrehozta ezt a címet, tartalmazza a képzettségi feltételrendszert is. 
A tagozati MB felhívja a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabály előírja a kérelemhez szükséges mellékleteket. A cím „a korszerű tudományos –technikai színvonalú, többrétű magas színvonalú tervezői tevékenységben való jártasság” esetén adható. A jogszabály a kérelemhez megnevezi ezek mellékletként történő csatolását is. A tartószerkezeti kérelmezőknek be kell nyújtani az elbíráláshoz azt a mellékletet, aminek tartalma a tervező: „szakterület szempontjából legjellemzőbb tervdokumentumai, és szükség esetén a megvalósult építmény fényképei, további tervezési pályázatok tervlapjai, egyéb dokumentumok, díjak, elismerések”. Az idézőjelbe tett részek jogszabályi szövegkiemelések. A tervlapok tekintetében az MMK szabályzata a mértékadó.
Az MMK jelenlegi, átmenetileg egyszerűsített eljárásrendszere a Tagozatunkra is vonatkozik. Ennek értelmében a Mérnök Újság 2009 februári (XVI. évf. 2.sz.) számában a 4. oldalon megjelöl cikk szerinti 10 tervdokumentáció, előírt adtbázisának megadása szükséges.
Ezek a dokumentumok nélkül az elbírálást végző MB-nek joga van kiegészítésre visszaküldeni a kérelmet, mivel közigazgatási hatáskörbe tartozó határozat alapjául szolgáló bizottsági döntést hozunk, szükség van a jogszabályi tartalmi és formai feltételek betartatására.
A jelenlegi elfogadott szakmai gyakorlat szerint a vezető tervezői címnél szétválik a T-T-Tell és Th-T-Tell jogosultsághoz tartozó tervellenőrzési jogosultság. Mindkét cím megadásához külön-külön is igazolni kell az előírt jogszabályi feltételeket az általános tartószerkezeti tervezési területre, és a hídépítési területre is.
A TT által megadott cím birtokában a területi kamara a tevékenységet kiterjeszti tervellenőrzése.
 
Kiemelkedően gyakorlott szakterületek:
 
A szak részterületeiből látható, hogy a mátrix túl szétaprózott, sok részterületet tartalmaz, jelenleg készül az új, kevesebb elemet tartalmazó kiemelkedően gyakorlott szakterületek struktúrája. A jelentősége csökken, mivel a tervellenőrzés a címhez tartozó összes területre érvényes a jelenlegi jogszabályi értelmezés szerint, a nem gyakorlott tervezési szakterületen történő tervellenőrzés az etikai kérdéskörbe tartozik.
A jelenlegi eljárásrendben a cím megadása MB. hatáskör. Célszerű a vezető tervezői címmel együtt kérni, mivel a referencia munkákat egy mellékletként lehet benyújtani a vezető tervezői címmel. Ez megkönnyíti a kérelmező és az MB munkáját is.
 
Minősítési működési feltételek:
 
A működési feltételek nehézkesek. Azonosak a tagozatok bármelyikének működési nehézségeivel, ezen feltétlen változtatás szükséges. A tagozatok tisztségviselői cégvezetők, tervezéssel, tervezésirányítással, oktatással, kutatással, menedzsment tevékenységgel agyonterhelt mérnökök, ismertségük a munkásságukból adódik. A mérnök kamarai tevékenységük „karitatív, társadalmi munka” jellegű, a szakma iránti elkötelezettségből következik. Nem várják el a munkájuk anyagi elismerését, csak erkölcsi megbecsülésre tartanak igényt.
A munkájuk viszont nélkülözhetetlen. Az MMK feladata lenne, hogy a munkavégzés feltételeit a mainál sokkal jobban biztosítsa. A tisztségviselők kb. fele a létszámarányból adódóan nem budapesti, az ország minden területéről dolgoznak kollégák a tagozatokban. Ez örvendetes, feltétlen megtartandó, hiszen csak így lehet országos szervezetet jól működtetni. A vidéki kollégák a munkájukon, időkiesésen felül utazási időt, és tetemes költségtöbbletet is felvállalnak.
A különböző bizottsági ülésekhez, ügyintézéshez, az utazási költségek térítéséhez a tagozatoknak egységes rendszerű, helybiztosítás, szakmai és gazdasági, pénzügyi ügyintézési feltételek szükségesek, amik ma csak eseti szinten, egyedileg oldhatók meg, ezért a budapesti tisztségviselő kollégák saját irodáikba kényszerülnek, a vidékiek ebből a szempontból is hátrányosak. A további eredményes munka érdekében a feltételek átfogó megteremtése, a tagozatok érdekében történő munkavégzés költségtérítése feltétlen szükséges. Jelenleg erre történtek általunk részbeni, nem átfogó, egyedinek tekinthető utólagos intézkedések.
 
 
Pécs, 2009-február
 
Szerző: Dr, Metzing Ferenc, Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottság elnök, a BMMK elnökségi tagja, nyug. docens, mérnöki iroda tulajdonos-ügyvezetője.