A Fiatal Statikus Tagozat | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

A Fiatal Statikus Tagozat

Tisztelt Kollegák!

Néhány évvel ezelőtt, amikor a Műegyetem Építőmérnöki karára beadtam a jelentkezésemet úgy hittem, hogy az értelmiségi szakmák közül az egyetlent választom, ami nem az emberek kiszolgáltottságából, bajaiból táplálkozik, hanem alkot. Úgy gondoltam, hogy a társadalomban betöltött szerepénél fogva a statikus munkája nem csupán egy felelősségteljes munka, hanem hivatás. Később a Műegyetemen megtudhattam, hogy a statikus csupán gombot varr az építész által elképzelt ruhára, mégkésőbb azt is megtudhattam, hogy az építőmérnök elnevezés az átlagemberek számára olyan mérnököt jelenti, aki felépíti az építész által tervezett házat, egyszóval sehogyan sem találtam a szakmában azt, amit eredetileg kerestem. Nekem szerencsém volt. A végzést követően olyan idősebb kollégák mellett dolgozhattam, akiktől megtanulhattam klasszikus értelemben véve a szakma fogásait, „ellophattam” tőlük a tudást, ahogyan ezt tették ők is a maguk korában, így gördítve előre a magyar mérnöki szakma hagyományait.

Ma már teljesen világos, hogy a rendszerváltást követően a felbomlott nagy állami tervező vállalatok utódjaiként létrejött vállalkozásokban a verseny és a piac diktálta életforma megszűntette a mérnökök utódlásra épített rendszerét, és általános szakmai formák hiányában csupán egyes kiváló mérnökök személyes elhivatottsága az, ami az utánpótlás nevelését még fenntartja. A Műegyetemről kikerülő újabb és újabb fiatal mérnökgenerációk a gyakorlatba kikerülve már nem kapnak kellő támogatást, érdekeik és ezzel a szakma legalapvetőbb érdekei is elvesznek. Aki teheti külföldön próbálkozik, sokan elhagyják a szakmát, akik maradnak nem látnak perspektívát maguk előtt. A Mérnöki Kamarára úgy tekintenek, mint a bürokrácia részére, nem látják benne magukat, ezért nem is érzik magukénak.

A Fiatal Tagozat életre hívói azzal a szándékkal indítják útjára a munkacsoportot, hogy a fiatalabb mérnökgenerációkat bekapcsolják a Tartószerkezeti Tagozat munkájába. Olyan programot kívánunk meghirdetni, amely hosszú távon segít a Kamara azon törekvésében, hogy a mérnökök társadalmi elismertségét helyreállítsa. Ehhez kérjük támogatásukat, segítségüket.

Első lépésként szeretnénk a gyakorlati utánpótlás nevelést helyreállítani. Célul tűzzük ki, hogy az építőmérnöki szakma bemutatását már középiskolai szinten megszervezzük. A fiatal statikus kollegák számára egy olyan szervezetet hozunk létre, amely biztosítja számukra az aktív részvételt a Tagozati munkában. Elérhetővé tesszük számukra, hogy ötleteiket, elképzeléseiket megvalósítsák. Biztosítjuk számukra érdekeik képviseletét a Tagozaton belül. Vállaljuk, hogy tagjainknak olyan programokat szervezünk, amelyeken keresztül a fiatal mérnökök közösséget alkothatnak.

Bízunk és hiszünk benne, hogy törekvéseink, elképzeléseink és az azok megvalósításába fektetett energia az egész tagozat javát fogja szolgálni. Azonban Önök, mint a szakma elitje nélkül ezeket nem tudjuk megvalósítani, ehhez kérem támogatásukat, segítségüket.

Borbás Máté