A legfontosabb, szakmánkra vonatkozó jogszabályok | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

A legfontosabb, szakmánkra vonatkozó jogszabályok

Kedves Kollegák!

Az alábbiakban megtalálják a statikusok számára legfontosabb jogszabályok jegyzékét. Az egyes jogszabályokra kattintva elérhetik a teljes dokumentumot.

 

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
 
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
 
az építőipari kivitelezési tevékenységről
 
az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
 
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről
 
az építésügyi beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 
az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 
az építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes kormányrendeletek
módosításáról
 
a közbeszerzerzésekről
 
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól
 
az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról
 
az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
 
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
 
a nemzeti szabványosításról
 
a szerzői jogról
(X. fejezet, 67.§-71.§)